Okumalık Blog

0

Türk varlığı; Türklerin Tarihinin Kısa Özeti

Dünyaca ünlü Türkolog Jean Paul Roux’un birçok eserinde Türk ırkını, budunu, kültürü araştırdığı ve bu araştırmaların çoğu bilim insanı için başucu kaynak niteliğini belirtmek gereksizdir. Öyle ki bugün halen daha çoğu Türkoloji öğrencisi Jean...

0

OSMANLI ŞERİAT DEVLETİ DEĞİLDİR

Konuya ilk önce şeriat nedir sorusu yanıtlanarak başlanmalıdır. Şeriat=Kur’an demek başlı başına bir hatadır. Kuran’ı Kerim şeraiti belirlemiştir. Tarif ve çerçeve bellidir. Ancak Kuran’da din hatta millet kelimelerinin birçoğu “şeriat” olarak adlandırılır. Ancak Kuran,...

0

İSLAM ‘IN MİLLİYETÇİLİĞİ REDDİ

    İnsanın doğasında yakınlarını koruma, onları ayrıcalıklı görme refleksi vardır. Bu zamanla kavmini üstün görme ve destekleme düşüncesine dönüşerek toplumları etkileyen bir akım haline gelmiştir. Kur’an ‘da milliyetçilik akımı temelden yok sayılmamakla birlikte...

0

ESKİ TÜRK’LERDE KADIN NE EKSİKTİR,NE DE YARIM..!

Bir gün Cengiz Han, çevre hanları toplantıya çağırır. Bütün hanlar, halka oluşturacak düzendeki minderlere otururlar. Hakan’ın gelmesini beklerler. Cengiz Han yanında eşi Börte ile gelir ve  O’nu sağ tarafına oturtur. Gelenek gereği soldan başlayarak hanlar...

0

TÜRK GENÇLİĞİNDEN ÇALINAN GERÇEKLER ?

TÜRK GENÇLİĞİNDEN ÇALINAN GERÇEKLER ? Hiç düşündünüz mü ? Ülkemizde cehaletin bu kadar nasıl ilerleyebildiğini. Nasıl mı ? Pragmatizm tabii ki; nedir Pragmatizm bir bakalım. Pragmatizm ( Faydacılık) Nedir? Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı...

0

ŞEYH SEYYİD AHMED EŞ-ŞERİF ES-SENUSİ

  Türk – Libya müşterek tarihinin son safhalarında  ve Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın yanında milli mücadeleye katılmasıyla adına  sıkça rastladığımız bir din alimidir.   1873 yılında Cağbub’da doğmuş.Senusi tarikatının lideri olan amcası...

0

Budizm ve Şamanizm Benzeşmesi

Çok geniş bir coğrafyada varlığını binlerce yıldır sürdürmekte olan Şamanizm ve Budizm;  İlk anda hiç benzeşmeyen bu iki inanış arasında oldukça çarpıcı paralellikler vardır. Eski Türk inancının Şamanlık olduğu genel kabul gören bir görüştür....

0

TBMM 24 Nisan 1336 Cumartesi Gizli Oturumu

    24 Nisan 1336 Cumartesi DÖRDÜNCÜ CELSE   Açılma Saati : 4.05 REİS : Reisi Şerif Beyefendi KÂTİPLER : Kâtibi muvakkat Cevdet B. (KÜTAHYA), Muhiddin Baha b. (BURSA) REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum....