Aylık Arşiv: Ağustos 2017

0

Atatürk’ün Ordusu ve Bugünkü Rezaletler

Tüm yazılı tarihin büyük bölümünde varolan Türkler bulundukları çağa uygun şekilde silahlı kuvvetlerini donatmış, çağdaş ve akılcı stratejiler uygulayıp girdikleri çoğu muharebeyi galip olarak bitirmeyi bilmiştir. Bunun sonucunda ise çok geniş coğrafyalara hükmetmiş ve...

0

Arapça Kaynaklara Göre Alpaslan’ın Ölümü ve Defni

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun (1040-1157) ikinci hükümdarı olan Alp Arslan (1063-1072) Bizans imparatoru Romanos Diogenes karşısında kazandığı, Türk, İslâm ve Dünya tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Malazgirt Zaferi’yle Anadolu kapılarını Türklere açmış, Anadolu’nun tedricen(azar,azar,giderek,gittikçe)...