Aylık Arşiv: Eylül 2017

0

EL VERDİ KAVİM KARDAŞ; İSTİKLAL SAVAŞI VE NERİMANOV

1.Dünya Savaşı bittiğinde Kafkasya’da ortaya çıkan otorite boşluğundan faydalanan Ermeni çetelerinin Bolşevik adı altında oradaki müslüman ve Türklere uyguladıkları zulümler karşısında Azerbaycan halkı savunmasız kaldıklarını hissetmişlerdi. İçinde bulundukları durumdan kendilerini koruyacak bir güce ihtiyaç...

0

TÜRKLERDE İSLAM EKOLÜ.

Bilindiği üzere Türkler, 11. yy’dan sonra belirgin şekilde İslam dinine geçmeye başlamış, bu dönemde gelişen yayılmadan payını almış ve büyük oranda da Müslüman olmuş bir millettir. Bugün de artık yeni ve güvenilir kaynaklardan edinilen...

0

Musul Kerkük mevzusu üstüne.

Misak-ı Milli’nin birinci maddesi, Türkiye’nin güney sınırlarını belirliyordu.Buna göre mütareke hattı esas alındığında Musul,Kerkük diğer tarafta Hatay Anadolu’nun ayrılmaz bir parçasıydı.