Aylık Arşiv: Aralık 2017

0

MENEMEN OLAYI TUTANAKLARI

Tutanaklardan yargılamanın ilk günü…: (15 Ocak 1931) Ceza muhakemeleri usulü kanununun 135 inci maddesi mucibince maznunlara isnat olunan suçların mahiyet ve mevzuu makamı riyasetten izah olunduktan sonra ilk evvela sorguya çekilen maznunlardan Mehmet Emin’e...