Aylık Arşiv: Mart 2018

0

TÜRK GENÇLİĞİNDEN ÇALINAN GERÇEKLER ?

TÜRK GENÇLİĞİNDEN ÇALINAN GERÇEKLER ? Hiç düşündünüz mü ? Ülkemizde cehaletin bu kadar nasıl ilerleyebildiğini. Nasıl mı ? Pragmatizm tabii ki; nedir Pragmatizm bir bakalım. Pragmatizm ( Faydacılık) Nedir? Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı...

0

ŞEYH SEYYİD AHMED EŞ-ŞERİF ES-SENUSİ

  Türk – Libya müşterek tarihinin son safhalarında  ve Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın yanında milli mücadeleye katılmasıyla adına  sıkça rastladığımız bir din alimidir.   1873 yılında Cağbub’da doğmuş.Senusi tarikatının lideri olan amcası...

0

Budizm ve Şamanizm Benzeşmesi

Çok geniş bir coğrafyada varlığını binlerce yıldır sürdürmekte olan Şamanizm ve Budizm;  İlk anda hiç benzeşmeyen bu iki inanış arasında oldukça çarpıcı paralellikler vardır. Eski Türk inancının Şamanlık olduğu genel kabul gören bir görüştür....