Aylık Arşiv: Nisan 2018

0

İSLAM ‘IN MİLLİYETÇİLİĞİ REDDİ

    İnsanın doğasında yakınlarını koruma, onları ayrıcalıklı görme refleksi vardır. Bu zamanla kavmini üstün görme ve destekleme düşüncesine dönüşerek toplumları etkileyen bir akım haline gelmiştir. Kur’an ‘da milliyetçilik akımı temelden yok sayılmamakla birlikte...

0

ESKİ TÜRK’LERDE KADIN NE EKSİKTİR,NE DE YARIM..!

Bir gün Cengiz Han, çevre hanları toplantıya çağırır. Bütün hanlar, halka oluşturacak düzendeki minderlere otururlar. Hakan’ın gelmesini beklerler. Cengiz Han yanında eşi Börte ile gelir ve  O’nu sağ tarafına oturtur. Gelenek gereği soldan başlayarak hanlar...