Yazar: Nurcan Nurcan

0

ERMENİ YALANLARI

  Ermeniler tarafından Atatürk’e yönelik çeşitli  iddialar, değişik platformlarda sık sık dile getirilmiş ve  propaganda amacıyla sürekli ortaya atılmış ve atılmaktadır. Onlar tarihi çarpıtma pahasına uluslararası arenada sözde  sorunu, sürekli canlı tutarak her konuda...

0

ŞEYH SEYYİD AHMED EŞ-ŞERİF ES-SENUSİ

  Türk – Libya müşterek tarihinin son safhalarında  ve Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın yanında milli mücadeleye katılmasıyla adına  sıkça rastladığımız bir din alimidir.   1873 yılında Cağbub’da doğmuş.Senusi tarikatının lideri olan amcası...

0

TBMM 24 Nisan 1336 Cumartesi Gizli Oturumu

    24 Nisan 1336 Cumartesi DÖRDÜNCÜ CELSE   Açılma Saati : 4.05 REİS : Reisi Şerif Beyefendi KÂTİPLER : Kâtibi muvakkat Cevdet B. (KÜTAHYA), Muhiddin Baha b. (BURSA) REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum....

0

Atatürk’ün CHP’si bu mudur?

Bugün bir Ermenicinin açtığı tartışma da gelinen nokta Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmaktır. Peki CHP ne kadar Atatürk’ün partisi kalmıştır? Kendi tüzüklerinden ve yayınlarından çıkarım yapalım. Çok bilenlerin (!) cehaletini ortaya dökelim. Kemal Atatürk, Milli...

0

Nene Hatun

NENE HATUN ( 1857- 22 MAYIS 1955] Barışta erkeğiyle yan yana yaşam savaşı veren Türk kadını, erkeğiyle omuz omuza yurt savunmasına da katılmıştır. Bu özverili Türk analarından biri de Nene Hatun’dur. 1857 yılında Erzurum’un...

0

Gizlenen Türk Piramitleri

Kuzey Çin de bulunan Türk Piramitlerinde bir mumya Uygur Bölgesi’nde bulunan, Mısır piramitlerinden yüzyıllarca önce yapılan ve Mısır piramitlerinden daha yüksek/büyük olan piramitleri yapan Türklerdir.Çin Hükumeti buraya girişi tamamı ile yasaklamıştır.Çünkü bu piramitlerin içinde Proto-Türk...

0

ASİL KAN

Modern insan, günümüzden yaklaşık 35.000 yıl önce Afrika’da yaşamış olan ilk insanların dünyanın çeşitli bölgelerine dağılarak diğer ırklarla bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmıştır. İlk insanlar göç, savaş, devlet kurma gibi pek çok nedenle...

0

Adı Türk, Soyadı Bozkurt

  Türk mitolojisinde “Bozkurt”, “Kutsal Kurt”, “Gök börü”, “Gök kurt”, “Poskurd”, “Çalkurd” gibi pek çok lehçede faklı şeklide söylenen fakat aynı anlamı içeren mittir. Türkler, Gök Tanrı inancının getirmiş olduğu doğayı taklit etme yeteneklerini;...

0

Ahıskalar

Ahıskaların Oğuz boylarından olmadığı kesin olarak ortaya çıkarılmıştır. Kıpçak boyundan gelmektedirler. Ahıska; Gürcistan’ın güneyinde bulunan bir bölgedir. Kıpçak Türkleri arasında yer alan uruğlar bu bölgeye yerlestikleri için Ahıska Türkü adını almıslardır. Türk boylarının isimleri dısında...