Yazar: Bumin_Yabgu

0

Türk varlığı; Türklerin Tarihinin Kısa Özeti

Dünyaca ünlü Türkolog Jean Paul Roux’un birçok eserinde Türk ırkını, budunu, kültürü araştırdığı ve bu araştırmaların çoğu bilim insanı için başucu kaynak niteliğini belirtmek gereksizdir. Öyle ki bugün halen daha çoğu Türkoloji öğrencisi Jean...

0

OSMANLI ŞERİAT DEVLETİ DEĞİLDİR

Konuya ilk önce şeriat nedir sorusu yanıtlanarak başlanmalıdır. Şeriat=Kur’an demek başlı başına bir hatadır. Kuran’ı Kerim şeraiti belirlemiştir. Tarif ve çerçeve bellidir. Ancak Kuran’da din hatta millet kelimelerinin birçoğu “şeriat” olarak adlandırılır. Ancak Kuran,...

0

Budizm ve Şamanizm Benzeşmesi

Çok geniş bir coğrafyada varlığını binlerce yıldır sürdürmekte olan Şamanizm ve Budizm;  İlk anda hiç benzeşmeyen bu iki inanış arasında oldukça çarpıcı paralellikler vardır. Eski Türk inancının Şamanlık olduğu genel kabul gören bir görüştür....

0

MENEMEN OLAYI TUTANAKLARI

Tutanaklardan yargılamanın ilk günü…: (15 Ocak 1931) Ceza muhakemeleri usulü kanununun 135 inci maddesi mucibince maznunlara isnat olunan suçların mahiyet ve mevzuu makamı riyasetten izah olunduktan sonra ilk evvela sorguya çekilen maznunlardan Mehmet Emin’e...

0

Atatürk’e İngiliz Ajanlığı İftirası

Türk milleti yüzyılın kaderini değiştirecek bir savaş yapmıştır. Bu öylesine bir savaştır ki baştan sona destandır.Osmanlının külleri arasından Yeni bir Türk devletinin kurulması Türk çocuklarının milliyetçilik duygularını doruğa çıkaracak bir hadisedir.

0

TÜRKLERDE İSLAM EKOLÜ.

Bilindiği üzere Türkler, 11. yy’dan sonra belirgin şekilde İslam dinine geçmeye başlamış, bu dönemde gelişen yayılmadan payını almış ve büyük oranda da Müslüman olmuş bir millettir. Bugün de artık yeni ve güvenilir kaynaklardan edinilen...

0

Musul Kerkük mevzusu üstüne.

Misak-ı Milli’nin birinci maddesi, Türkiye’nin güney sınırlarını belirliyordu.Buna göre mütareke hattı esas alındığında Musul,Kerkük diğer tarafta Hatay Anadolu’nun ayrılmaz bir parçasıydı.

0

Atatürk’ün Ordusu ve Bugünkü Rezaletler

Tüm yazılı tarihin büyük bölümünde varolan Türkler bulundukları çağa uygun şekilde silahlı kuvvetlerini donatmış, çağdaş ve akılcı stratejiler uygulayıp girdikleri çoğu muharebeyi galip olarak bitirmeyi bilmiştir. Bunun sonucunda ise çok geniş coğrafyalara hükmetmiş ve...

0

Arapça Kaynaklara Göre Alpaslan’ın Ölümü ve Defni

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun (1040-1157) ikinci hükümdarı olan Alp Arslan (1063-1072) Bizans imparatoru Romanos Diogenes karşısında kazandığı, Türk, İslâm ve Dünya tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Malazgirt Zaferi’yle Anadolu kapılarını Türklere açmış, Anadolu’nun tedricen(azar,azar,giderek,gittikçe)...