Kategori: CUMHURİYET TARİHİ

0

ERMENİ YALANLARI

  Ermeniler tarafından Atatürk’e yönelik çeşitli  iddialar, değişik platformlarda sık sık dile getirilmiş ve  propaganda amacıyla sürekli ortaya atılmış ve atılmaktadır. Onlar tarihi çarpıtma pahasına uluslararası arenada sözde  sorunu, sürekli canlı tutarak her konuda...

0

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜ ÇEVRELEYEN “ALKOLDEN ÖLDÜ” ALGISI NEDEN OLUŞTURULDU?

1930’lu yıllardaki bilgi eksikliği, tanı ve tedavi yöntemlerindeki yetersizlik, biyopsi ve otopsi yapılmaması, Atatürk’ün ölüm nedeninin günümüzde hâlâ tartışılıyor olmasının asıl nedenini oluştururken, Atatürk’ün ölüm nedenini gölgeleyen ve henüz bugünlerde bile kesin bir sonuca...

2

ABD- TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KIRILMA NOKTASI: “JUPİTER NÜKLEER FÜZELERİ”

Amerika 15 Temmuz’dan beri düşman ilan edildi. Peki, 15 Temmuz’a kadar dostumuz muydu? Bu sorunun cevabına sanırım geçmişe bakarak ulaşabiliriz. Aslında öyle çok da derine bakmadan İbrahim namıdiğer Jüpiter füzelerinden başlayabiliriz. İbrahim füzesini Türkiye...

0

MENEMEN OLAYI TUTANAKLARI

Tutanaklardan yargılamanın ilk günü…: (15 Ocak 1931) Ceza muhakemeleri usulü kanununun 135 inci maddesi mucibince maznunlara isnat olunan suçların mahiyet ve mevzuu makamı riyasetten izah olunduktan sonra ilk evvela sorguya çekilen maznunlardan Mehmet Emin’e...

0

CUMHURİYET BEBEKLERİ & ÇOCUKLARI

Gürbüz Türk Çocuğu Projesi Cumhuriyet, ilk kurulduğu yıllarda elbette ki yeni kurulan bir devletin yaşadığı tüm sorunları yaşamaktaydı. Sorunların başlıcası sosyo-ekonomik gelişmelerdi. Bu gelişmeleri etkileyen ve ana sorun olmaya aday sorun ise nüfustu. Nüfus,...

0

Atatürk’e İngiliz Ajanlığı İftirası

Türk milleti yüzyılın kaderini değiştirecek bir savaş yapmıştır. Bu öylesine bir savaştır ki baştan sona destandır.Osmanlının külleri arasından Yeni bir Türk devletinin kurulması Türk çocuklarının milliyetçilik duygularını doruğa çıkaracak bir hadisedir.

0

EL VERDİ KAVİM KARDAŞ; İSTİKLAL SAVAŞI VE NERİMANOV

1.Dünya Savaşı bittiğinde Kafkasya’da ortaya çıkan otorite boşluğundan faydalanan Ermeni çetelerinin Bolşevik adı altında oradaki müslüman ve Türklere uyguladıkları zulümler karşısında Azerbaycan halkı savunmasız kaldıklarını hissetmişlerdi. İçinde bulundukları durumdan kendilerini koruyacak bir güce ihtiyaç...

0

Musul Kerkük mevzusu üstüne.

Misak-ı Milli’nin birinci maddesi, Türkiye’nin güney sınırlarını belirliyordu.Buna göre mütareke hattı esas alındığında Musul,Kerkük diğer tarafta Hatay Anadolu’nun ayrılmaz bir parçasıydı.