Kategori: GÜNCEL MAKALELER

0

İSLAM ‘IN MİLLİYETÇİLİĞİ REDDİ

    İnsanın doğasında yakınlarını koruma, onları ayrıcalıklı görme refleksi vardır. Bu zamanla kavmini üstün görme ve destekleme düşüncesine dönüşerek toplumları etkileyen bir akım haline gelmiştir. Kur’an ‘da milliyetçilik akımı temelden yok sayılmamakla birlikte...

0

ESKİ TÜRK’LERDE KADIN NE EKSİKTİR,NE DE YARIM..!

Bir gün Cengiz Han, çevre hanları toplantıya çağırır. Bütün hanlar, halka oluşturacak düzendeki minderlere otururlar. Hakan’ın gelmesini beklerler. Cengiz Han yanında eşi Börte ile gelir ve  O’nu sağ tarafına oturtur. Gelenek gereği soldan başlayarak hanlar...

0

TÜRK GENÇLİĞİNDEN ÇALINAN GERÇEKLER ?

TÜRK GENÇLİĞİNDEN ÇALINAN GERÇEKLER ? Hiç düşündünüz mü ? Ülkemizde cehaletin bu kadar nasıl ilerleyebildiğini. Nasıl mı ? Pragmatizm tabii ki; nedir Pragmatizm bir bakalım. Pragmatizm ( Faydacılık) Nedir? Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı...

2

ABD- TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KIRILMA NOKTASI: “JUPİTER NÜKLEER FÜZELERİ”

Amerika 15 Temmuz’dan beri düşman ilan edildi. Peki, 15 Temmuz’a kadar dostumuz muydu? Bu sorunun cevabına sanırım geçmişe bakarak ulaşabiliriz. Aslında öyle çok da derine bakmadan İbrahim namıdiğer Jüpiter füzelerinden başlayabiliriz. İbrahim füzesini Türkiye...

0

Atatürk’ün CHP’si bu mudur?

Bugün bir Ermenicinin açtığı tartışma da gelinen nokta Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmaktır. Peki CHP ne kadar Atatürk’ün partisi kalmıştır? Kendi tüzüklerinden ve yayınlarından çıkarım yapalım. Çok bilenlerin (!) cehaletini ortaya dökelim. Kemal Atatürk, Milli...

0

TÜRKLERDE İSLAM EKOLÜ.

Bilindiği üzere Türkler, 11. yy’dan sonra belirgin şekilde İslam dinine geçmeye başlamış, bu dönemde gelişen yayılmadan payını almış ve büyük oranda da Müslüman olmuş bir millettir. Bugün de artık yeni ve güvenilir kaynaklardan edinilen...

0

Atatürk’ün Ordusu ve Bugünkü Rezaletler

Tüm yazılı tarihin büyük bölümünde varolan Türkler bulundukları çağa uygun şekilde silahlı kuvvetlerini donatmış, çağdaş ve akılcı stratejiler uygulayıp girdikleri çoğu muharebeyi galip olarak bitirmeyi bilmiştir. Bunun sonucunda ise çok geniş coğrafyalara hükmetmiş ve...

0

İki mutlaktan bir muallak: Türk İslam Sentezi

Türk İslam felsefesi ülkemiz de çok yeni bir kavramdır. Hiçbir literatürde hiçbir kaynakta geçmeyen yepyeni bir sistematik olan bu sentez sadece Anadolu coğrafyasında geçerli olmakla beraber global olarak tanımlanmamıştır. Halbuki bir sistematiğin, inancın yahut...