Kategori: TÜRK MİTOLOJİSİ

0

Budizm ve Şamanizm Benzeşmesi

Çok geniş bir coğrafyada varlığını binlerce yıldır sürdürmekte olan Şamanizm ve Budizm;  İlk anda hiç benzeşmeyen bu iki inanış arasında oldukça çarpıcı paralellikler vardır. Eski Türk inancının Şamanlık olduğu genel kabul gören bir görüştür....

0

Türk Edebiyatında Hiciv Sanatı

Şiir, sadece aşktan, özlemden, sevgiden bahsedilen bir yazım türü değildir. Siyasi ve sosyal konularda şiirlerde yer alabilir. Devlet yöneticileri şiirlerde eleştirilebilir. Divan edebiyatında bu tarz şiirlere hiciv, halk edebiyatında ise taşlama denir. Hiciv ve...

0

Adı Türk, Soyadı Bozkurt

  Türk mitolojisinde “Bozkurt”, “Kutsal Kurt”, “Gök börü”, “Gök kurt”, “Poskurd”, “Çalkurd” gibi pek çok lehçede faklı şeklide söylenen fakat aynı anlamı içeren mittir. Türkler, Gök Tanrı inancının getirmiş olduğu doğayı taklit etme yeteneklerini;...

0

GIZEMLI TAŞ “YADA”

Yada taşı Türklerin hava olaylarını yönettiği düşünülen yağmur ve kar taşıdır. Bu taşa sahip olan kişinin istediği zaman yağmur ve kar yağacağı düşünülürdü. Ön Türkler sihirli taş Yada’yı Tanrı’nın Oğuz’a hediye ettiğini düşünürdü. Efsaneye...

0

Adı Türk, Soyadı Bozkurt

Türk mitolojisinde “Bozkurt”, “Kutsal Kurt”, “Gök börü”, “Gök kurt”, “Poskurd”, “Çalkurd” gibi pek çok lehçede faklı şeklide söylenen fakat aynı anlamı içeren mittir. Türkler, Gök Tanrı inancının getirmiş olduğu doğayı taklit etme yeteneklerini; yaşam...