Kategori: TÜRKÇE

0

Türkçe-Moğolca Arasında Benzer Kelimeler

Türkler’in dünya üzerinde geniş alanlara yayılmaları neticesinde, Türk Dili de, kendisi ile köken bakımından yakınlığı olan (yahut olduğu tahmin edilen) veya olmayan birçok dillerle temasa gelmiştir. Bu temas neticesinde, Türkçe ile başka diller arasında...