Etiket: Alpaslan

0

Arapça Kaynaklara Göre Alpaslan’ın Ölümü ve Defni

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun (1040-1157) ikinci hükümdarı olan Alp Arslan (1063-1072) Bizans imparatoru Romanos Diogenes karşısında kazandığı, Türk, İslâm ve Dünya tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Malazgirt Zaferi’yle Anadolu kapılarını Türklere açmış, Anadolu’nun tedricen(azar,azar,giderek,gittikçe)...